Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi

 

Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi, sağlık ve yaşam bilimleri alanında yapılan bilimsel araştırmalar ile elde edilen verilerin istatistiksel analizi ile ilgili en güncel bilgileri ve analiz yaklaşımlarını kapsamaktadır.

Esas olarak verilerin istatistik programlarına girişi ve aktarımı, verilerin yapılandırılarak analize hazır hale getirilmesi, araştırma ile ilgili hipotezlerin kurulması, normallik testleri ile uygun istatistiksel yöntemlerin seçimi ve bu yöntemlerin uygulanması, elde edilen bulguların yorumlanması ve uygun tablo/grafikler ile bulguların raporlanmasını kapsamaktadır.

Bu yöntemlerin hangi durumda nasıl kullanılacağı ve çalışma prensipleri ile ilgili teorik bilgiler verilecek ve programlar ile uygulaması yapılacaktır.

Eğitim tarihi kontenjanın dolmasını takiben katılımcılarla belirlenecektir.

Verilerin elde edilmesi tek başına bir anlam ifade etmediği için uygun bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Son zamanlarda hızla talebin arttığı biyoistatistik alanı geniş imkanlar sunması ve laboratuvar çalışmalarına bile gerek olmaksızın bilimsel yayınına imkan sağlaması adına önemli bir yere sahiptir.

Yapılan bilimsel çalışmaların yayınlanması ile çok yüksek miktarda bilgi ortaya konmuştur. Bu bilgileri çalışmanın hedefleri ve içeriği doğrultusunda istatistiki olarak doğru bir şekilde seçerek yepyeni bir çalışma ortaya koymak mümkündür. Dünyanın birçok bölgesinde oluşturulan verilerin doğru şekilde birleştirilmesi ve yorumlanması uluslararası çalışmalara ve çözümlere imkan sağlayacaktır.

Alacağınız eğitim ile bu verilerin elde edilmesi, yorumlanması ve işlenmesi için temel bilgileri elde etmiş olacaksınız. Çalışacağınız alanda bu bilgileriniz ile tercih edilecek ve ekipte önemli görevler üstlenecek bir konuma gelme imkanına sahip olacaksınız. Bunun yanı sıra biyoinformatik alanındaki bilgilerinizi biyoistatistik ile daha değerli kılabilirsiniz.

Uygulamalı Biyoistatistik Eğitim konuları:

 • Temel istatistiksel kavramların açıklanması
 • Paket programların tanıtımı ve kurulması
 • Veri girişi ve verilerin analize hazır hale getirilmesi
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • Hipotez testlerine giriş
 • Normal dağılım ve normallik testleri
 • Parametrik testler
 • Parametrik olmayan testler
 • Kategorik veri analizi
 • Korelasyon ve regresyon analizi
 • İstatistiksel grafikler
 • Bulguların tablo ve grafiklerle raporlanması
 • Özel konular ve genel tekrar

Eğitim süresi : 4 gün

Eğitim Tarihi : Belirlenecek. 

Saat: 10:00-18:00

Eğitim kontenjanı : Max. 10 kişi

Eğitim Yeri : TOBB-ETÜ GARAJ

Adres : TOBB ETÜ Yerleşkesi 2. kısım, Söğütözü Cd. No:43, Ankara

Eğitimler bilgisayarda uygulamalı olarak uzman ve akademisyen eğitmenlerce gerçekleştirilecektir. Kişilerin kendi bilgisayarlarını getirmesi gerekmektedir.

İndirimli Eğitim Ücreti: 1350L + KDV(%18) Dilerseniz iki taksit olarak ödeme şansınız bulunmaktadır.

Eğitim Ücreti : 1500 TL+ KDV(%18) (3 kişi ve üstü katılımlarda indirim vardır.)

Ücrete Dahil Hizmetler :

 • 32 saat (4 Gün) Uygulamalı ve Teorik Eğitim
 • Sınırsız çay kahve ikram
 • Öğle yemekleri
 • Katılım Belgeleri
 • Eğitim materyalleri