Biyoinformatiğe Giriş, Genom Dizileme ve Yeni Nesil Dizileme Eğitimi (Uygulamalı)

29 Mart – 2 Nisan 2021

 

Yeni Nesil Dizileme artık standart bir uygulama oldu. Hem daha fazla bölgeyi hem de daha kaliteli okumak için araştırmacılar yeni nesil dizileme yani next generation sekanslama ile araştırmalarını biçimlendirmeyi tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra biyolojik veri tabanlarında ulaşılabilir ve araştırmaya açık çokça yeni nesil dizileme ile dizilenmiş DNA verisi bulunmakta.

Yeni Nesil dizileme teknolojisiyle elde edilen verilerin nasıl analiz edileceği, iş akışının nasıl olacağı, verilerin analize hazırlanması, DNA dizilerinin birleştirilmesi, anlamlandırılması, gen annotasyonu, elde edilen verilerin karşılaştırmalı metabolik analizleri (EcoCyc, KEGG), ortolog protein gruplarının tespiti, OMA ve MGBD uygulamaları gibi yeni nesil dizileme verisiyle gerçekleştirilebilecek temel analizler bu eğitim katılımcılarının kazanmasını hedeflediğimiz yetkinliklerdir.

 

Kimler Katılabilir: 

Yaşaşm bilimleri alanında çalışan araştırmacılar,

Biyoinformatik araçlarla çalışma yapmak isteyenler

Yeni nesil dizilemeye ilgi duyan yaşam bilimleri araştırmacıları

Katılmak için bilgisayarınız ve internet erişiminiz olması yeterlidir.

 

 

 

 

 

Eğitmen: MSc. MELTEM KUTNU

Lisans eğitimini 2016’da Bahçeşehir Üniversitesi Genetik ve Biyoinformatik bölümünde tamamlamıştır. Lisans programı derslerinin yanı sıra programlama, makine öğrenmesi, moleküler modelleme ve biyoinformatik üzerine dersler almıştır. Yüksek lisansını ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde 2019 yılında tamamlamıştır. Bu süreçte yapısal biyoinformatik, biyoistatistik, karşılaştırmalı genomik ve transkriptomik ve protein ve DNA dizi analizi konularında dersler almıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını Bacillus subtilis OGU1 suşunda farklı ifade gösteren proteinlere dayalı biyolojik ağ modellemesi üzerine yapmıştır.

Şu anda aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. The Journal of Microbiology dergisinde yayını bulunmaktadır.

 

Biyoinformatiğe Giriş, Genom Dizileme ve Yeni Nesil Dizileme Eğitimi (Uygulamalı)Detayları

 

Eğitim Tarihi : 29 Mart – 2 Nisan 2021

Eğitim Saati : 18:00 – 21:00, hafta içi, çevrim içi

Eğitim Adresi: Eğitimden bir hafta önce paylaşılacaktır.

 • Biyoinformatiğin kısa tarihi ve biyolojik temelleri 
 • Birincil ve ikincil biyolojik veri tabanları 
 • Genom dizileme nedir, tarihçesi 
 • NGS tasarımı ve platformlar 
 • NGS iş akışı  
 • Kalite kontrol analizi ve dosya formatları 
 • Genom birleştirme (de novo vs yeniden dizileme) 
 • Gen ürünlerinin hücresel işlevlerinin tanımlanması, genotip-fenotip ilişkisi 
 • Transkriptomik (DNA mikrodizileri, gen ifadesinin seri analizi ve RNA dizileme) 
 • Proteomik, işlevsel proteomik, protein-protein etkileşimlerinin tespiti ve veritabanları 
 • Sistemler biyolojisi 
 • Karşılaştırmalı genom analizleri ne işe yarar ve uygulamaları 
 • UCSC Genome Browser Uygulama 
 • Karşılaştırmalı metabolik analizler (EcoCyc, KEGG)
 • Ortolog protein grupları, OMA ve MGBD uygulama 
 • Protein yapısı ve geometrisi 
 • Sinyal peptitleri ve transmembran proteinler 
 • Protein yapılarının analizi 
 • Modelleme ve arama

Biyoinformatiğe Giriş, Genom Dizileme ve Yeni Nesil Dizileme Eğitimi (Uygulamalı) EĞİTİM DETAYLARI

Eğitmen:

MSc. Meltem Kutnu

 

Eğitim Tarihi :

29 Mart – 2 Nisan 2021 

Eğitim 5 gün hafta içi akşamları çevrim içi olarak gerçekleşecektir. 

 

Eğitim Saati : 18:00 – 21:00

 

Eğitim Adresi:

Eğitimden bir hafta önce paylaşılacaktır.

Ücret:
310 TL + KDV (%18)